Waarom CITO toets?

Cito Entreetoets Basisonderwijs

De CITO Entreetoets Basisonderwijs is een van de toetsen van de CITO organisatie die op Nederlandse basisscholen in de groepen 5, 6 en 7 kunnen worden afgenomen, meestal in groep 7. De CITO entreetoets wordt gebruikt als middel om het niveau of de vorderingen van de leerling te meten en is mede bedoeld als voorbereiding op de Cito Eindtoets groep 8 basisonderwijs.

Cito Eindtoets Basisonderwijs

De CITO Eindtoets Basisonderwijs is een test van de CITO organisatie voor leerlingen in groep 8 van het Nederlandse basisonderwijs. De CITO toets is een eindexamen basisonderwijs en geeft studenten, hun ouders en de onderwijzers een idee van wat het best passende vervolgonderwijs kan zijn voor deze leerling.

Onderwijs

Enkele Cito leerlingen die verzot zijn op de CITO toets 2012

Het is belangrijk om de CITO test te zien in de globale context van onderwijs. Onderwijs leert mensen een algemeen begrip aan over de wereld. Onderwijs leert ons lezen, schrijven en praten. Vanaf we kunnen communiceren, leren we over de universele bouwstenen van onze wereld zoals rekenen, taal, natuurkunde, wereldoriëntatie en biologie.

Een goed begrip van de bouwstenen geeft ons een rijke bron om uit te putten en creatief deze elementen te combineren in teksten, ideeën en uitvindingen. Deze dragen op hun beurt bij tot het verbeteren van ons leven en van de wereld algemeen.

Onderwijs is dus cruciaal voor een goed begrip van de wereld, verantwoordelijkheid, succes en blijheid.

Doel

Cito leren cito taal cito wereldoriëntatieDe CITO toets wordt afgelegd aan het einde van de basisschool en is een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. Deze keuze is het resultaat van een combinatie van factoren zoals de CITO score, het advies van de school, het gevoel van de leerling en de mening van de ouders.

De CITO-toets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. Een leerling wordt gedurende de hele basisschool gevolgd, waardoor al een idee is van wat de mogelijkheden zijn van de leerling.

Opzet

De CITO Eindtoets Basisonderwijs is een collectie meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen, wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie.

Overzicht onderdelen

Hieronder een overzicht van de onderdelen die voorkomen in de Cito Eindtoets basisonderwijs (tussen haakjes: aantal opgaven).

Onderdeel

Totaal opgaven

Subonderdeel (aantal opgaven)

Taal (klik voor compleet pakket Taal)
100 Schrijven van teksten (30)Spelling (20)Begrijpend Lezen (30)

Woordenschat (20)

Rekenen-Wiskunde (klik voor compleet pakket rekenen)
60 Getallen en bewerkingen (25)Verhoudingen, breuken en procenten (20)Meten, meetkunde, tijd en geld (15)
Studievaardigheden (klik voor compleet pakket studievaardigheden)
40 Hanteren van studieteksten (10)Hanteren van informatiebronnen (10)Lezen schema’s, tabellen en grafieken (10)

Kaartlezen (10)

WO – Wereldoriëntatie (klik voor compleet pakket WO)
90 Aardrijkskunde (30)Geschiedenis (30)Natuuronderwijs (30)

De complete ‘CITO oefenen’-set vind je hier terug.

Scores

Bij elk resultaat hoort het volgende advies;

  • 501 – 522 – Basisberoepsgerichte leerweg
  • 522 – 527 – Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 524 – 528 – Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 528 – 532 – Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (de voormalige mavo)
  • 530 – 535 – Gemengde/ theoretische leerweg
  • 533 – 536 – Gemengde/theoretische leerweg en havo
  • 537 – 540 – havo
  • 540 – 545 – havo/vwo brugklas
  • 545 – 550 – vwo (atheneum / gymnasium / technasium / tweetalig vwo)

In Nederland gaat ongeveer 60% van de kinderen naar het vmbo (4 niveaus) en 40% naar havo of vwo.

Advertenties
Advertenties
%d bloggers liken dit: